Kontakt

 

Sídlo firmy :

Drevosklad – JJJ, s.r.o.
Oľšavská 42
04424 Poproč
IČO : 365 793 86
IČ DPH : SK 202 183 01 51

 
 

(poštová adresa)
Prevádzka :

Drevosklad – JJJ, s.r.o.
Pod Tehelňou 1/A
04423 Jasov

 
 

Kontakt

Mail – drevosklad@drevosklad.eu
Guľatina – 0905 602 917
Rezivo – 0908 337 329

 
 
 

Mapa prevádzky