Služby

Doprava a iné služby

Ponúkame aj možnosť prepravných služieb ako doprava palivového dreva (do 2,5 PRM, nad 2,5 PRM externe). Prepava guľatiny, doprava reziva.

 

Dopravné služby autom do 3,5 tony:

 • minimálna cena dopravy je 20€
 • cena za 1km je 1€ (cesta tam aj späť)
 • cena za 1km nad 100km 0,8€
 • doprava palivového dreva
 • výkladka vysypaním alebo ručne – potrebné si zabezpečiť
 • možnosť prepravy tovaru zakúpeného inde – ponúkame naše vozidlo na prepravu rôznych druhov stavebných materiálov, sypkých materiálov (piesok, zemina…), či iného tovaru
 • v prípade záujmu je naše vozidlo možné využiť aj na odvoz záhradného odpadu

 

Preprava dreva nákladným vozidlom – lesovoz:

 • preprava najmä guľatiny , možnosť aj stavebného reziva
 • dĺžky do 12m, váha do 15t
 • výkladka hydraulickou rukou
 • možnosť objednať si služby nakladania, manipulácie a triedenie drevnej hmoty
 • cena prepravy je individuálna, po dohode telefonicky alebo osobne, a závisí od množstva, vzdialenosti a prídavných služieb

 

Porez vlastnej guľatiny

V prípade záujmu vieme našou pílou urobiť aj porez vlastnej guľatiny, podľa požiadaviek zákazníka. Podmienkou je čistá guľatina, zbavená objektov/predmetov, ktoré by mohli poškodiť pílu (napríklad klince, vruty a pod.) Cena za túto službu je 50€ bez DPH za každú začatú hodinu.